PEVISA ja mitä se sisältää

PEVISA, eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.

 

PEVISA on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.

Ehtona rotuyhdistyksen liittymiselle PEVISAan on, että sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma, josta selviää rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Voidakseen ilmoittaa ohjelmaan kuuluvan rodun pentueen Kennelliiton rekisteriin, pentueen vanhempien on täytettävä rotukohtaiset ehdot. Nämä ehdot määritellään kullakin rodulla tyypillisesti tavattavien vikojen ja sairauksien mukaan. 

PEVISA  on voimassa tietyn kauden kerrallaan. Nykyinen astui voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2026 asti. 
Tanskandogeille muokattiin PEVISAa 1.7.2019 alkaen, jolloin sydänkuuntelu  muutettiin sydänultraan.


Tanskandoggien PEVISAn rotukohtaiset ehdot ovat:


Lonkka- ja kyynärkuvaus, kun koira on vähintään 18kk. koira tarvitsee kuvata vain kerran, lonkkien A-D ja kyynärien 0-2 tulosta saa käyttää jalostukseen.
Sydänultra ja 5min. pituinen EKG, kun koira on vähintään 18kk., tutkimus on voimassa vuoden kerrallaan. 
Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa todetaan joku sydänsairaus, tai tutkimuksen tulos on avoin.

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä.
Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni.
Harlekiinilinjoissa syntyy myös merlevärisiä koiria.

Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä:
harlekiini - harlekiini
harlekiini - merle
merle - merle

Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa:
harlekiini - musta - mantteli - mustavalkoinen - plattenhund
keltainen - tiikeri
sininen - sininen

Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa eikä sydämen ultraäänitutkimustulosta (2 pentuetta).
Ulkomaisten koirien sydäntulokset hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä, jos:
• tutkimus on eläinlääkärin suorittama sydänultratutkimus
• koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
• lausunnosta ilmenee, että koira on tutkittu DCM:n varalta
• koiralla ei ole todettu minkään sydänsairauden oireita.


Mäyräkoirien PEVISAn rotukohtaiset ehdot ovat:

Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit

  • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta.
  • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. - Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta.
  • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti.
  • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto.
  • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
  • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia.


Kaikkia rotuja koskee ehdot:


Lonkka- ja kyynärkuvauksessa, polvilumpiotutkimukssssa ja spondyloosikuvauksessa, ei saa olla asteikon huonoin tulos (lonkka E, kyynärä 3, Spondyloosi 4, polvet 4) . Nämä rekisteröidään EJ-rekisteriin.
Sukusiitosprosentti ei saa olla yli 25%. Nämä rekisteröidään EJ-rekisteriin.
Merlenvärisiä koiria ei saa parittaa keskenään.
Kahta T-box-mutaation aiheuttamaa töpöhäntäistä ei saa parittaa keskenään.Kasvattajana oma mielipiteeni on, että myös tanskandogeilla olisi erittäin tärkeää tutkia silmät ja selkäranka.

Tutkimatonta koiraa ei voi pitää terveenä! 

Mutta myöskään kaikkia tuloksia ei voi jättää pois jalostuksesta geenipoolin kapenemisen takia. 

Myös rodun monimuotoisuus pitää ottaa jalostukseesa huomioon ja välttää ns. matador-jalostusta, jossa yhtä yksilöä käytetään useasti.